Tienvarsinäkymä Karjalassa. Petri Niikko 1997.

Takaisin tienvarteen