URALKULT-FESTIVALEN
Finsk-ugrisk kultur nu!
Helsingfors, 8 - 13 december, 2000

URALKULT presenterar de finsk-ugriska folkens nutid och förflutna med konstens och kulturens medel. Kulturernas mångfald förmedlas genom nutidskonst och -teater, gråtkväden och rock, traditionella dräkter och arkitektur. Den första utställningen i programhelheten, Ugriculture, öppnades i maj 2000, medan huvudevenemanget ordnas 8 - 13.12.2000. URALKULT omfattar Björnjakt-festivalen, De finsk-ugriska folkens III världskongress, Ugrin Jyrähdys -runosång-evenemanget, Ugriculture-utställningen och Volgakröken-uställningen.


UGRICULTURE
Finsk-ugrisk nutidskonst i Gallen-Kallela-museet.
5 maj, 2000 - 1 januari, 2001, Esbo
Ugriculture är Gallen-Kallela Museets huvudutställning år 2000 och presenterar vital nutidskonst som fötts ur de finsk-ugriska kulturernas etniska utgångspunkter. Utställningen bjuder på aktuell information om de samtidigt både bekanta och exotiska besläktade folken, av vilka största delen bor i Ryssland. I utställningen medverkar konstnärer från bland annat Estland, Mari, Mordvinien, Komi och Udmurtien.
http://www.gallen-kallela.fi


DE FINSK-UGRISKA FOLKENS III VÄRLSDKONGRESS
11-13 december, Finlandia-huset, Helsingfors
De finsk-ugriska frändefolken samlas för att dryfta den finsk-ugriska världens framtidsutsikter. Omkring 500 representanter för de finskbesläktade folken, bland annat ungrare, samer, udmurter och nenetser, samlas i Helsingfors. Teman är bl.a. bevarandet och upplivandet av små folkgruppers språk och kultur samt ursprungs- och minoritetsbefolkningarnas rättigheter. Evenemanget arrangeras av Samfundet Finland-Ryssland.
http://www.venajaseura.com/ugri/
http://www.suri.ee


UGRIN JYRÄHDYS
Kraftprov i runosång
11-13 december, Esbo och Helsingfors
Evenemanget Ugrin Jyrähdys är lika med det sjätte världsmästerskapet i runosång enligt kalevalatradition. Händelsen lockar runosångarvirtuoser i olika åldrar till Helsingfors och Esbo, tillsammans med gråtkvädessångare och trubadurer av modernt snitt. Vi får höra såväl nutidsrunosångaren Pekko Käppi som ensemblerna Istoki, Loksutada och Ihtiriekko. Som socker på bottnen ordnas klubbar och konserter på Tavastia med bland andra E.V. (Nantes, Bretagne) & Pauli Hanhiniemi och succégruppen Myllärit från Petrozavodsk. Repertoaren består av 2000-talets runosång, rock som tar avstamp i folkloren och genuina schamansånger.

11.12
Kl. 18 den första tävlingsdagen i Esbo Kulturcentrum. Beställningsverk och tävlingsframföranden, bl.a. gruppen Istoki från Petroskoj och mordoviska gråtare.

12.12
Kl. 18 andra tävlingsdagen i Esbo Kulturcentrum. Beställningsverk och tävlingsframföranden, bl.a. Santtu Karhu och de estniska poeterna Olavi Ruitlane, Aapo Ilves, Kauksi Ülle och Sven Kivisildnik. Prisutdelning.
Kl. 21 Tavastia, Åskgudens fest: Gruppen Myllärit från Karelen samt Pauli Hanhiniemi och fisk-bretagnska E.V. (Nantes)

13.12
Kl. 21 Tavastia, klubb Semifinaali, slutfest: Ensembler Istoki och Ihtiriekko samt Santtu Karhu från Karelen.
www.vienankarjala.net


KARHUNKAATO/ BJÖRNJAKT-TEATERFESTIVAL
8-12 december, Helsinki
Den ugriska teaterns nutidsformer och traditioner, kommentarer och kommunikation från Udmurtien, Hanti-Mansijski, Karelen, Estland, Mordvinien… Minnet och nostalgin är centrala teman i föreställningarna.

8.12.
Käringarnas giftasbestyr
Karelens republik/ Karelens folkteater
Kl. 19, Teatern Öppna Dörrar
Niskavuori
Petroskojs finska teater
Kl. 19, Kabelfabriken, Valsverket

9.12.
Pirta virta
Olga Alexandrovas enkvinnoteater från Udmurtien
Kl. 14, Teatern Öppna Dörrar
Godot
Ukrainas ungerska nationalteater
Kl. 14 och 19, Kabelfabriken, Valsverket
Björnfångstriten
Författaren Jeremei Aipinis ensemble från Hanti-Mansijsk
Kl. 19, Teatern Öppna Dörrar

10.12.
Màttaràhku nieiddat
Samisk sång från fornmödrarnas hemvist.
Kl. 14, Teatern Öppna Dörrar
Vör kerka - Jaktstugan
Koms folklore-teater
Kl. 14 och 19, Kabelfabriken, Valsverket
Fönsterplatsen
Nälkäteatteri (Hungerteatern) förevisar
Kl. 17, Tölövikens magasin
Björnfångstriten
Författaren Jeremei Aipinis ensemble från Hanti-Mansijsk
Kl. 19, Teatern Öppna Dörrar

11.12.
Mao tee kalju pael (Ormens väg på hälleberget)
Estlands dramateater
Kl. 19, Kabelfabriken, Valsverket
Gubben och gumman
Komi-Permjak / M. Gorkis dramateater
Kl. 19, Teatern Öppna Dörrar

12.12.
Avslutningsfest
Festivalens slutfest, konferencier Heikki Laitinen
Kl. 19, Kulturhuset

VOLGAKRÖKEN
12 december 2000 - 30 maj 2001
Finsk-ugriskt folkliv förr och nu.
Det finsk-ugriska marifolkets liv förr och nu: biskötseln, offerlundarna, naturen, arkitekturen och vardagslivets miljö vaknar till liv i den färggranna utställningen, som också presenterar marifolkets praktfulla dräkter och handarbetskonst.
Den vid unga år döde konstnären Agaton Reinholm reste på 1800-talet med en expedition till området vid Volgakröken för att stifta bekantskap med det finskbesläktade marifolket. I sina teckningar och målningar skildrar Reinholm livligt deras vardag och fest. Över hundra år senare återvände arkitekter vid Tekniska högskolan till samma trakter och dokumenterade det moderna marifolkets miljö ur arkitekturperspektiv. Utöver ett unikt bildmaterial presenterar utställningen praktfulla dräkter som Nationalmuseet skaffat under de senaste åren och som är ett bevis för marifolkets skicklighet i handarbete och för att det värdesätter sitt kulturarv.
http://www.nba.fi/museums/kultmus/tennisp.html


INFORMATION ÖVER FESTIVALEN
NB! Projekternas hemsidor med sina linkar är en utmärk informationskälla!

Vänligen kontakta: Helsingfors kulturstadstiftelse, produktionschef Sirpa Hietanen, tel. +358-9-169 40 12, fax +358-9- 169 40 11, e-mail: sirpa.hietanen@2000.hel.fi

BILDER
http://www.2000.hel.fi/extra, User-ID: press, password: access2000